Από το 1954 στο 2012

Από το 1954 στο 2012

Τυχαίο γεγονός να επισκεπτόμαστε το μέρος αυτό στις 16 Απριλίου 2012, 68 χρόνια μετά. σύμφωνα με τα σχέδια του κτιρίου 16/4/1954.

Photography: Dereki

Rate this item
(1 Vote)

back to top

Somewherelse Articles

22.05.2014

Αρμονία

Αρμονία

World