Ουστ-Κοκσά - Αλτάι

Ουστ-Κοκσά - Αλτάι

Εικόνες από το ταξίδι στο Αλτάι, Αύγουστος 2017.

Οικισμός - κωμόπολη Ουστ-Κοκσά, τελευταίος μεγάλος οικισμός στον δρόμο προς τους οικισμούς Μουλτά και Τιουνγκούρ (όπου σταματάει ο δρόμος). Η ονομασία του προέρχεται από τον ποταμό Κοκσά, ο οποίος ενώνεται με τον ποταμό Κατούν λίγο έξω από τον οικισμό.

Photography: Jholidis

Rate this item
(0 votes)

From:
back to top

World Articles