Μπελοκούριχα - Τσεμάλ

Μπελοκούριχα - Τσεμάλ

Εικόνες διαδρομής από την πόλη Μπελοκούριχα στο Τσεμάλ. Στην διαδρομή υπάρχουν χωριά Σταρομπελοκούριχα, Ροσσοσί, Αλτάισκοε, Άγια - το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Κατούν. Αύγουστος 2013

Photography: Dimios

Rate this item
(0 votes)

From:
back to top

World Articles