Πάρνηθα στα Χιόνια 2008

Χειμώνας 2008, στην Πάρνηθα, πέρα από τα γνωστά καταφύγια.

Photography: Dimios

Rate this item
(0 votes)

From:
back to top